ProSpector 3

ProSpector 3 är en helt unik portabel XRF då det är den snabbaste, minsta och lättaste (1,05 kg) XRF.en på marknaden. ProSpector 3 är även IP65/67 klassad vilket möjliggör användning i tuffa miljöer. Batteritiden är 16 timmar på ett batteri samt möjlighet till ”hot swap” av batterier. Den stora 4.3” skärmen gör det enkelt att navigera, ställa in och utvärdera.

ProSpector 3 finns i flera varianter samt med en mängd kalibreringar för att täcka alla applikationer. Instrumentet är otroligt stabilt i mätningar och kompenserar själv för temperatur- och tryckvariationer. Två CCD kameror för macro- och microvy och automatisk kollimator för att mäta rätt även på mycket små ytor.

Möjlighet att styra, utvärdera och skapa egna bibliotek med den medföljande ElvaX mjukvaran. Data flyttas enkelt med hjälp av USB, WiFi, Bluetooth eller SD minneskortet.

ProSpector 3 Produktblad ProSpector Samanställning

ProSpector 2

ProSpector 2 är en kraftfull handhållen XRF-analysator, designad av Elvatech. ProsSpector 2 finns i två varianter. Det är ett enkelt och användarvänligt instrument för mycket noggrann analys i olika applikationer. ProSpector 2 har över 10 timmas batteritd.

Möjlighet att styra, utvärdera och skapa egna bibliotek med den medföljande ElvaX mjukvaran.

Prospector 2 XRF produktblad ProSpector Sammanställning

ElvaX S Lab

ElvaX S Lab är speciellt konstruerad för analys av petro-kemi för svavelinnehåll i ett brett koncentrationsområde från 2 ppm till 5%.

Många internationella standarder beskriver analysmetoder för svavel i bränsle och olja. Svavel bildar skadliga sulfiter i fordonsavgaser och förorenar atmosfären av svaveloxider. Dessutom minskar svavel bränslestabiliteten och påverkar motorns prestanda. Maximalt tillåten svavelnivå i bränsle minskar från år till år. 2003/17 / EG (eller EURO VI) -direktivet kräver en maximal mängd svavel i bränsle på 10 ppm.

ElvaX S Lab uppfyller helt kraven i ASTM D4294, ISO 8754, ISO 20847, IP 336, ASTM D6445.

ElvaxS Lab XRF Produktblad

ElvaX Jewelery Lab

ElvaX Jewelry Lab är avsedd för analys med hög noggrannhet av smycken och ädelmetaller. Resultatet visas i både procent och karat. ElvaX Jewelry Lab kan också upptäcka beläggningar och icke-standardiserade legeringar.

Instrumentet styrs antingen direkt på instrumentet eller via en dator med ElvaX ™ -mjukvaran. Med den integrerade CCD-kameran görs det möjligt att rikta in till den önskade platsen för detaljen som genomgår analys. Med automatisk kollimator analyseras bara den del som önskas. ElvaX Jewelry Lab har integrerade skalor med hög noggrannhet och integrerad skrivare, som gör det möjligt för användaren att skriva ut certifikat som innehåller kemisk sammansättning, vikt och även pris om så önskas.

Ett integrerat laddningsbart Li-ion-batteri gör det möjligt att analysera ute i fält.

Jewelry-Lab XRF Produktblad

ElvaX Plus

ElvaX Plus-spektrometer är en röntgenfluorescens (EDXRF) analysator (EDXRF) med ett utökat elementintervall från Na till U. Heliumtillsats och automatiska filterväljare i kombination med den snabba och känsliga SDD-detektorn används ElvaX Plus för att möjliggöra effektiv registrering av lätta element. ElvaX Plus-spektrometer används för kvantitativ och kvalitativ analys av innehåll och blandning i metallegeringar, vätskor, pulver, livsmedel och biologiska prover, samt prov avsatta på ytor eller filter, i ett stort antal elementkoncentrationer.

Analysatorns detektionsgräns är bättre än 1 ppm för de flesta element i en lätt matris.

ElvaXPlus EDXRF Produktblad

ElvaX Pro

ElvaX Pro är nästa generations bänkmodell av röntgenfluorescens (EDXRF) analysator. Den erbjuder en högre nivå av noggrannhet, hastighet och detekteringsgränser för ett brett spektrum av element från Na till U. Detta på grund av det nya röntgenröret och den snabba SDD-detektorn.

Kraftfull hårdvara i kombination med unika mjukvarealgoritmer gör ElvaX Pro till ett mångsidigt laboratorieinstrument för elementanalys av olika material inklusive fasta ämnen, pulver, vätskor etc.

ElvaXPro EDXRF Produktblad

ElvaX Basic

ElvaX Basic är en kompakt kostnadseffektiv röntgenfluorescens (EDXRF) analysator idealisk lämpad för av fasta ämnen, vätskor och pulver i elementområdet från S till U i ett brett spektrum av koncentrationer.

Möjlighet att styra, utvärdera och skapa egna bibliotek med den medföljande ElvaX mjukvaran.

ElvaXBasic EDXRF Produktblad

ElvaX Mobile

ElvaX Mobile är en bärbar EDXRF-analysator där allting är placerat i en rejäl Pelican väska. Fördelen med ElcaX Mobile är att man kan placera sina prover i t.ex. provkoppar direkt på detektorn och sedan läsa av på skärmen.

ElvaX Mobile är speciellt framtagen för jord- och petroanalyser samt andra applikationer där jord och vätskor ska provas i fältmiljö. Instrumentet kan synkroniseras med en dator via USB, Wi-Fi eller Bluetooth och är enkelt och lätt att bära med sig. Allt du behöver är en plan yta för att sätta den på och den är klar för arbete på några sekunder.

Möjlighet att styra, utvärdera och skapa egna bibliotek med den medföljande ElvaX mjukvaran.

ElvaXMobile EDXRF Produktblad