Materialanalys

Novatic Industrial AB representerar Elvatech som tillhandahåller både portabla XRF’er samt bänkmodeller. Elvatech har tillverkat analysinstrument sedan början av 1990-talet och ligger idag i teknikens framkant med den nya ProSpector 3.

Portabel XRF är en oförstörande analysmetod med röntgenfluorescensteknik. Tekniken ger möjlighet att inom några sekunder få den kemiska analysen på ett material. XRF har mycket varierande användningsområden som exempelvis metall- & legeringstestning, gruvprospektering, miljöanalys, katalysatorer, analyser av beläggningar, tjockleksmätning av skikt, kontroll enligt RoHS direktivet samt museum & arkeologi. 

Novatic Industrial AB representerar även GNR inom området materialanalys och tillhandahåller både portabla system och bänkmodeller. GNR grundades 1984 och är en italiensk producent av avancerade analyssystem. GNR utvecklar, tillverkar och distribuerar optiska emission spektrometrar (OES), röntgendiffraktometer och röntgenfluorescensinstrument. Systemen har ett mycket varierande användningsområde som exempelvis metall- & legeringstestning, miljöanalys, medicin, kemiskt och petrokemiskt, materialanalyser, mineraler och stressanalyser.