Strömkällor

Magnaflux Ferrotest

Magnaflux Ferrotest strömkällor ger från 1000 A AC (Ferrotest 10) till 7100 A AC (Ferrotest 100) och används för att skapa ett magnetfält genom att leda ström direkt eller indirekt genom provföremålet.
Komplett program av tillbehör såsom spolar m.m. finns tillgängligt.
Magnaflux Ferrotest finns även i modellen GWH som förutom AC även ger halvvågs DC.

Produktblad Ferrotest