Läcksökning med LabinOil

LabinOil är ett fluorescerande färgämne som ska användas med petroleumbaserade smörjmedel och vätskor.

Fluorescensen i LabinOil aktiveras genom belysning med UV-ljus för att detektera läckage. Motorn eller systemet behöver inte rengöras före eller efter testet och du behöver inte heller tömma ut oljan. Lämplig lampa tillsammans med LabinOil är Labino UVG2 Midlight eller Spotlight.

LabinOil finns I en mängd olika förpackningar såsom 25ml, 1, 5, 25 eller 50 liters behållare.

I videon nedan ser du hur du använder produkterna för enkel läcksökning i en bilmotor.