GammaTwin

Persondosimeter med ett antal alarmfunktioner för mätning av aktuell och ackumulerad dos.

GammaTwin Produktblad

GPD150G

Persondosimeter GPD 150 G är en liten, enkel och smidig persondosimeter med akustiskt larm samt blinkande dioder då inställt värde överstigs.

Produktblad Graetz GPD150G

X5C PLUS

Strålskyddsinstrument X5C plus
Handhållet strålskyddsinstrument från Graetz med dosindikering och alarmfunktion.

Produktblad Graetz X5Cplus