StressX

StressX är ett unikt system som använder sig av en 6-axlig robot och på den sitter en röntgendiffraktometer monterad (XRD), en kombination av dessa gör att detaljer stora som små kan kontrolleras med avseende på restspänningar. Restspänningar kan framkallas genom bearbetning, slipning, rullning, djupdragning, svetsning, termisk härdning och skrotning. StressX gör det möjligt att förhindra utmattningsskador och kontrollera materialets hållbarhet och säkerhet.

StressX kan monteras i ett slutet utrymme, lämplig för laboratorieanalys eller på en vagn för mer flexibel analys i till exempel en produktionsmiljö. Systemet levereras komplett inklusive mjukvara och med möjlighet till anpassas till er applikation. Systemet levereras med laser för z-positionering och videokamera för x- och y-positionering

StressX Produktblad

AreX (Rest Austenit analysator)

Noggrann mätning av rest-austenit nivåerna är en viktig del i utvecklingen och kontrollen av värmebehandlingsprocessen i stålindustrin. Röntgendiffraktion (XRD) anses vara den mest exakta metoden som finns tillgänglig som exakt kan bestämma behållna austenit nivåer ner till 0,5%.

AreX är en stationär XRD för just rest-austenit bestämning med hög prestanda och tillförlitlighet. AreX uppfyller kraven i ASTM E 975 – 03 och kan även fås i specialanpassade versioner för era applikationer och krav.

Mjukvaran GNR Austenite möjliggör i princip att detaljen placeras och att att man trycker på startknappen, efter 1-2 minuter visas resultatet.

AreX Produktblad

AreX D (Rest Austenit analysator)

Mekaniska och fysiska egenskaper är viktiga parametrar i stål, traditionellt så används kemisk etsning och optisk bestämning för att avgöra rest austenit i material. Med AREX D från GNR så görs detta enkelt och med hög noggrannhet och känslighet.

I många processer är det extremt viktigt att hålla kolla på rest austenit, till exempel under en värmebehandlingsprocess. AreX D är den första bänkmodellen med röntgendiffraktometer (XRD) utformad för snabb, exakt och enkel bestämning av bibehållen austenit i enlighet med ASTM E 975-03.

AREX D kan på bara ett par minuter bestämma austenit nivån ner till 1%.

GNR AreX D Produktblad