LabinOil

LabinOil är ett fluorescerande färgämne som ska användas med petroleumbaserade smörjmedel och vätskor.

Fluorescensen i LabinOil aktiveras genom belysning med UV-ljus för att detektera läckage. Motorn eller systemet behöver inte rengöras före eller efter testet och du behöver inte heller tömma ut oljan.

Lämplig lampa tillsammans med LabinOil är Labino UVG2 Midlight eller Spotlight.

LabinOil finns I en mängd olika förpackningar såsom 25ml, 1, 5, 25 eller 50 liters behållare.

G-Flex NS läcksökningsvätskor

Vi tillhandahåller G-Flex NS läcksökningsvätskor i nedanstående format:

  • Flaska med spraymunstycke 500ml (Säljs som 1×12 flaskor)
  • 5 liters dunk
  • 10 liters dunk
  • Aerosol med skum för bättre kontrast (400ml, 1×15 flaskor)
  • Aerosol för låg temperatur ner till -15°C (400 ml, 1×12 flaskor)