Novatic din partner

inom

Din leverantör av OFP utrustningar & förbrukning

Novatic Industrial AB startades i början av 2016 som GE´s Channel Partner inom OFP i Sverige. Snabbt så breddades portföljen för att bli heltäckande inom OFP.

Vikten av närvaro på marknaden är mycket viktigt för oss på Novatic och likaså möjligheten att ge lokal service och som ett första steg i detta så införskaffades en kalibreringsbänk för GE´s ultraljudsinstrument samt service och reparation av dessa under första delen av 2017.

Vi lagerför GE Sökare med EN-certifikat, kablar, kopplingsmedel (ZG-F) och kalibreringsblock samt småinstrument. Vi lagerför även Labino´s UV-lampor och Bycotest kompletta sortiment av MT/PT Aerosoler.

Kundservice

Kundservice genomsyrar alla våra processer, därför ska du som kund alltid känna att vi finns tillhands när du behöver.

Novatic Industrial AB erbjuder som det enda av GE godkända servicecentret i Sverige för att utföra service, garantireparationer och kalibrering enligt EN 12668-1 grupp 2 av GE´s Ultraljud.

Vi genomför era kalibreringar med tidsgaranti för att ni ska behöva vara från er utrustning så kort tid som möjligt. Vi gör service lokalt på Ultraljud och Tjockleksmätare och för övrig service använder vi oss av leverantörernas servicecenter i Sverige och Tyskland.

Våra leverantörer

Vi på Novatic är noga med vilka leverantörer vi arbetar med. Bra kvalitet rakt igenom huset är viktigt.
Här nedan ser du vilka leverantörer vi arbetar med.